Belgian Council Laboratory Animal Science
Feel free to contact us: admin@bclas.org

Lid worden

Voorwaarden

Het jaarlijks lidgeld bedraagt 30,00 euro.

Nieuwe leden die zich voor de eerste maal aansluiten, worden verzocht ook de naam van hun peter/meter, lid van de Raad van Bestuur te vermelden. Gelieve wel voorafgaandelijk het akkoord te vragen van uw toekomstige peter/meter. Als u de leden van de Raad van Bestuur niet kent, contacteer dan het secretariat via admin@bclas.org en bezorg hen een korte beschrijving van uw opleiding en functie en van de activiteiten van uw werkgever. Het secretariaat zal deze informatie dan voorleggen aan de Raad van Bestuur en brengt u op de hoogte wie uw lidmaatschap zal ondersteunen als peter/meter.

De kandidatuur van elk nieuw gewoon lid wordt door deze peter/meter bij de Raad van Bestuur ingediend. De nieuwe gewone leden worden tijdens de Algemene Vergadering goedgekeurd met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Ingeval uw kandidatuur zou geweigerd worden door de Algemene Vergadering, zal uw inschrijvingsgeld worden teruggestort binnen de 3 maanden volgend op deze Algemene Vergadering.

Inschrijven en betaling

U kan online inschrijven voor het lidmaatschap en u kan meerdere leden tegelijkertijd inschrijven.

Naast de fakturatiegegevens zal u gevraagd worden om de naam, voornaam, email-adres en de naam van de werkgever van elk nieuw lid in te vullen.**
Nieuwe leden moeten ook de naam van hun peter/meter opgeven.

Voor de betaling heeft u de keuze tussen online betalen en betaling via overschrijving (het bankrekeningnummer vindt u op de  pagina Betalingsinfo).

Bevestiging van uw lidmaatschap

Onmiddellijk na de online inschrijving ontvangt u een bevestiging per email met de faktuur als bijlage.

Na betaling van het lidgeld ontvangt elk lid een email met een ontvangstbewijs in bijlage. U  wordt op deze website geregisteerd en krijgt ook toegang tot de pagina’s die enkel voor BCLAS leden bestemd zijn. Het paswoord wordt via afzonderlijke email bezorgd.

U wordt bovendien automatisch geabonneerd op de electronische nieuwsflash van BCLAS, waarmee u via email informatie ontvangt over alle activiteiten van onze vereniging.

** Om te weten hoe we omgaan met uw persoonsgegevens, gebruik dan deze link en bekijk onze privacyverklaring.