Belgian Council Laboratory Animal Science
Feel free to contact us: admin@bclas.org

Voorwaarden

Het jaarlijks lidgeld bedraagt 30,00 euro. (zie verder pagina ‘Betalingsinfo’)

Stuur uw uw naam, voornamen, de naam en adres van uw werkgever en uw email-adres naar admin@bclas.org. Nieuwe leden die zich voor de eerste maal aansluiten, worden verzocht ook de naam van hun peter/meter, lid van de Raad van Bestuur te vermelden. Als u de leden van de Raad van Bestuur niet kent, contacteer dan admin@bclas.org.

De kandidatuur van elk nieuw gewoon lid wordt door deze peter/meter bij de Raad van Bestuur ingediend bij deze Raad. De nieuwe gewone leden worden door de algemene vergadering verkozen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Ingeval uw kandidatuur zou geweigerd worden door de Algemene Vergadering, zal uw inschrijvingsgeld worden teruggestort binnen de 3 maanden volgend op deze Algemene Vergadering.