Belgian Council Laboratory Animal Science
Feel free to contact us: admin@bclas.org

Lidmaatschap hernieuwen

Voorwaarden

Het jaarlijks lidgeld bedraagt 30,00 euro.

Inschrijven en betaling

U kan uw lidmaatschap online hernieuwen en u kan dit doen voor meerdere leden tegelijkertijd.

Naast de fakturatiegegevens zal u gevraagd worden om de naam, voornaam, email-adres en de naam van de werkgever van elk nieuw lid in te vullen.**

Voor de betaling heeft u de keuze tussen online betalen en betaling via overschrijving (zie pagina Betalingsinfo).
Via deze link bereikt u het online inschrijvingsformulier.

Bevestiging van uw lidmaatschap

Onmiddellijk na de online inschrijving ontvangt u een bevestiging per email met de faktuur als bijlage.

Na betaling van het lidgeld ontvangt elk lid een email met een ontvangstbewijs als bijlage. U behoudt de toegang tot de pagina’s die enkel voor BCLAS leden bestemd zijn en u blijft geabonneerd op de electronische nieuwsflash van BCLAS, waarmee u via email informatie ontvangt over alle activiteiten van onze vereniging.

** Als u wil weten hoe we omgaan met uw persoonsgegevens, gebruik dan deze link en bekijk onze privacyverklaring.