Belgian Council Laboratory Animal Science
Feel free to contact us: admin@bclas.org

Betalingsinfo

Betalingen

Het lidgeld en inschrijvingen voor opleidingen kunnen worden betaald via overschrijving: op het BCLAS rekeningnummer

Bank BNP Paribas Fortis
BIC: GEBABEBB
IBAN: BE 78 2100 6695 2886

met vermelding van "lidgeld of naam van de opleiding - Naam en Firma of Instituut “. Alle bankkosten zijn voor rekening van de verzender.

Voor de inschrijvingen voor het symposium wordt een extern systeem gebruikt. U kan zich voor dit event daarom enkel online inschrijven.

Cheques worden niet aanvaard.