Belgian Council Laboratory Animal Science
Feel free to contact us: admin@bclas.org

Statuten en huishoudelijk reglement

Hier vindt u als bijlage de meest recente versie van

  • de statuten van BCLAS zoals goedgekeurd tijdens de Algemene Vergadering van 24 juni 2008;
  • het huishoudelijk reglement van BCLAS zoals goedgekeurd tijdens de Algemene Vergadering van 7 mei 2013.