Belgian Council Laboratory Animal Science
Feel free to contact us: admin@bclas.org

cursus dierenverzorger

Posted by: In: Geen onderdeel van een categorie 11 dec 2021 Comments: 0

Reeds gedurende een 30-tal jaren verzorgt BCLAS (Belgian Council for Laboratory Animal Science) de opleiding van biotechnici en dierenverzorgers. Een werkgroep binnen de BCLAS richt nu een cursus dierenverzorger in.  Dit initiatief beantwoordt aan de eisen van het Koninklijk Besluit van 29 mei 2013 betreffende de bescherming van proefdieren en richt zich specifiek naar de personen die instaan voor de bijzondere verzorging van de dieren conform bijlage 9 van dit besluit.

Deze cursus start op 7 januari 2022.

more info

Sorry, the comment form is closed at this time.

Related Posts