Belgian Council Laboratory Animal Science
Feel free to contact us: admin@bclas.org

Proefdieronderzoek in tijden van Corona

Posted by: In: Uncategorized, Geen onderdeel van een categorie, Non classifié(e), Uncategorized, Uncategorized, Geen onderdeel van een categorie 22 apr 2020 Comments: 0

De coronacrisis heeft een enorme impact op ons privé en professionele leven. In de onderzoekswereld is dit niet anders. Met steun van de regionale en federale regering worden momenteel alle mogelijke energie en middelen aangewend om zowel de testcapaciteit voor COVID-19 in ons land op te drijven als ook de ontwikkeling van medicatie en een vaccin tegen COVID-19 te ondersteunen. Verschillende organisaties binnen de transparantie-overeenkomst werken hier op een heel actieve manier aan mee.

Dierproeven blijven noodzakelijk bij de ontwikkeling van medicatie en een vaccin tegen COVID-19. Alle proefdierexperimenten zijn onderworpen aan strenge wetgeving en ethische regels, en die blijven uiteraard ook in tijden van crisis gelden. Als gevolg van de beslissingen van de nationale veiligheidsraad zijn onderzoeksinstellingen genoodzaakt om bepaalde aspecten van onderzoek tijdelijk terug te schroeven. In sommige instellingen was het daardoor nodig om kweekkolonies in te krimpen, om de verzorgingscapaciteit binnen de proefdierfaciliteit te kunnen vrijwaren. Het uitgangspunt hierbij is altijd om het dierenleed tot een minimum te beperken. Vanwege het zeer reële risico dat dieren niet kunnen worden verzorgd omdat er onvoldoende dierenverzorgers zijn (bijvoorbeeld omdat ze zelf ziek zijn) of omdat de dieren niet gebruikt zullen kunnen worden in experimenten, is euthanasie in sommige gevallen de enige optie. De maatregelen hebben dus uitsluitend als doel om de gezondheid en veiligheid van zowel het personeel als de proefdieren te kunnen garanderen.

Gezien we nog midden in de crisis zitten, is het moeilijk om op dit moment precieze cijfers te geven over de impact van de coronacrisis op het aantal proefdieren. Uiteraard worden zowel de cijfers als de doelstellingen voor iedere dierproef gerapporteerd en in kaart gebracht via de desbetreffende instanties. Dit gebeurt ieder jaar, en zal voor 2020 niet anders zijn. Zo zullen we ten gepaste tijde een volledig beeld hebben van zowel de rol van proefdieren in de zoektocht naar een oplossing tegen corona, als de impact van de crisis op de proefdieren.

Wij zetten ons dus onverminderd in voor openheid. In de huidige pandemie wordt er over verschillende sectoren en op internationale schaal samengewerkt aan nieuwe behandelingen en vaccins. Transparante communicatie over de onderzoeks- en ontwikkelingsstappen, inclusief dierproeven, is daarbij cruciaal. De samenleving rekent op ons.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Related Posts