Belgian Council Laboratory Animal Science
Feel free to contact us: admin@bclas.org

Workshopdag voor leden van Ethische Commissies Dierproeven en Dierenwelzijnscellen

Posted by: In: Uncategorized 24 mrt 2017 Comments: 0

Het bestuur van BCLAS nodigt u graag uit voor een workshopdag voor leden van zowel ethische commissies dierproeven (ECDs) als dierenwelzijnscellen (DWCs) op 31 mei 2017 in de Faculteit Diergeneeskunde van de UGent te Merelbeke.

Na de overzetting van de Europese Richtlijn 2010/63/EU naar het KB van 29 mei 2013 is proefdierkundig België geconfronteerd met heel wat nieuwe wet- en regelgeving waarvan het niet altijd duidelijk is hoe die in de praktijk om te zetten. Voor zowel de Ethische Commissies Dierproeven als voor de DierenWelzijnsCellen liggen er heel wat nieuwe uitdagingen die op een kundige manier moeten aangegaan worden. Om samen te reflecteren over deze taken en om van elkaar te leren hoe we met deze uitdagingen kunnen omgaan, wordt deze praktische workshopdag georganiseerd. Een uitkomst van deze workshopdag zou kunnen zijn dat we beslissen om een ECD-Platform en een DWC-Platform op te richten die een vaste basis kunnen vormen voor intervisie, samenwerking en overleg op lange termijn.

Omdat de opdracht en het takenpakket van ECDs en DWCs verschillen, hebben we twee parallelle curricula ontwikkeld. We zijn er in geslaagd om David Anderson (Pentlands Management Systems, Technical advisor to European Commission​, UK) en Anne-Dominique Degryse (Dip. ECLAM, Centre de Recherche Pierre Fabre, Frankrijk)  een zeer praktijkgerichte workshop over ongeriefinschatting /severity assessment te laten begeleiden. Deze workshop kreeg een heel hoge appreciatie op het FELASA-Congres in Brussel vorig jaar. Om iedereen de kans te geven om aan deze workshop deel te nemen, wordt deze tweemaal georganiseerd.

Onderwerpen die aan bod kunnen komen voor de ECDs zijn de samenwerking en communicatie met de DWCs, hun opdrachten en verantwoordelijkheid t.o.v. die van de erkenninghouder van de instelling, werkwijze van de ECD en belangrijkheid van de verschillende aspecten bij de beoordeling van het project, NTS en retrospectieve analyse, nood aan permanente vorming voor ECD-leden, hoe de uniformiteit in de beoordeling binnen (grote) en tussen ECDs realiseren, moeten de wetenschappelijke kwaliteit en de proefopzet ook meegewogen worden bij de beoordeling, wat als er geen unanimiteit is binnen de ECD, recrutering van de externe leden, ...

Voor de DWCs denken we aan volgende onderwerpen: samenwerking en communicatie met de ECDs, zijn de DWCs voldoende toegerust om al hun taken te behartigen, wie contacteren bij dilemma’s en twijfelgevallen, hoe de culture of care vormgeven, welke bijkomende opleiding en vorming kunnen/moeten DWC-leden volgen na(ast) de basisopleiding proefdierkunde, werkwijze bij beoordeling van de uitvoering van de projecten, ...

Omdat we nu moeilijk kunnen inschatten hoe groot de interesse is en om elke DWC en ECD de mogelijkheid te geven deel te nemen aan deze workshopdag, laten we per DWC maar één inschrijving en per ECD maar twee inschrijvingen toe. Bijkomende belangstellenden kunnen hun interesse opgeven, zodat ze op een wachtlijst komen en de eventuele vrije plaatsen kunnen innemen. Bij voldoende grote interesse, overwegen we later een extra workshopdag te organiseren.

De deelname aan deze dag is gratis, lunchen is tegen betaling mogelijk het studentenrestaurant van de Faculteit Diergeneeskunde.
De werktaal in de workshop over ongeriefinschatting /severity assessment en in de workshops voor de ECDs is Engels; in de workshops voor de DWCs is het Frans en Nederlands, met een samenvatting in het Engels.

Verdere praktische en inhoudelijke informatie ontvangt u na bevestiging van uw inschrijving. Gelieve het onderstaand inschrijvingsformulier te gebruiken hiervoor.

Met vriendelijke groet
Het organisatiecomité

Registratie BCLAS Workshop Dag/Enregistrement Journée d'atelier du BCLAS

Gelieve in te schrijven voor 28 april 2017 / Veuillez vous inscrire avant le 28 avril 2017
  • * Verplicht als u zich inschrijft als lid van een DWC / * Obligatoire si vous vous inscrivez comme membre d'une CBEA

Sorry, the comment form is closed at this time.

Related Posts